Buscar por

XXX Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2018 – #concursosLiterariosValenciano 16.000€

Poden optar a aquest premi les novel·les escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat de la llengua, amb una extensió compresa entre els 150.000 i els 450.000 caràcters, espais inclosos.

Les obres s’han de presentar per correu electrònic dins del termini reglamentari, en format PDF, tipografia Arial o similar, cos 12, a doble espai i, en portada, cal especificar la llegenda «Opta al Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2018».

L’import del premi convocat és de 16.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «L’Eclèctica» d’Edicions Bromera.

El termini de presentació d’originals finalitza el 10 de setembre de 2018.

BASES COMPLETAS

—————–

Otros concursos literarios en valenciano

Otros concursos literarios por e-mail u online