Buscar por

XXIV Premi de Narrativa Breu «Josep Pascual Tirado» – #valenciano #valencià 3.000€

La Federació Colles de Castelló, la Llibreria Babel i Unaria Ediciones amb l’objecte de promoure la figura de l’escriptor Josep Pascual Tirado, a més de contribuir al desenvolupament i promoció de la literatura valenciana, organitzen, comptant amb el patrocini de l’Excel·lentissima Diputació de Castelló, la XXIV Edició del Premi de Narrativa Breu «Josep Pascual Tirado», per a relats escrits en valencià, d’acord amb les següents bases:

1.- Les obres participants en aquest Premi de Narrativa Breu Josep Pascual Tirado hauran de ser originals, inèdites i escrites en valencià. El tema serà lliure.

2.- Els treballs hauran de presentar-se a doble espai i per una sola cara, per quadruplicat. L’organització no retornarà les copies que seran destruïdes en passar 30 dies de fer públic el veredicte del Jurat.

3.- Els reculls s’encapçalaran amb un lema, acompanyats d’una plica tancada. En la part exterior figurarà el lema i en l’interior el títol de l’obra, la identificació, telèfon i l’adreça de l’autor o autora.

4.- El recull de narracions curtes haurà de tindre una extensió mínima de 20000 paraules i máxima de 30000.

5.- Cada autor hi podrà presentar un recull de narracions entre 4 i 12.

6.- Els originals s’adreçaran a Unaria Ediciones, passeig de l’Amistat, núm. 39, 12003 Castelló de la Plana, abans del 24 de juny de 2023.

7.- La quantia del premi será de 3.000 euros, que cobriran els drets d’autor de la primera edició, lliurat per l’Excel·lentissima Diputació de Castelló i 10 exemplars de l’obra que será publicada per Unaria ediciones.

8.- El jurat estarà format per Pau Beltran Salas, Amelia Díaz Benlliure i Mónica Marco Galván, amb Joan Josep Trilles Font que actuarà com a secretari i M. Victoria Pascual Mon com a presidenta.

9.- El veredicte del jurat es farà públic el 8 d’octubre de 2023, al voltant del 9 d’Octubre, i d’ell es facilitarà la informació oportuna. El lliurament es farà el dimecres 22 de novembre del 2023, al voltant de l’aniversari de l’edició de la novel·la Tirant lo Blanch de Joanot Martorell.

10.- El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.