Buscar por

VIII Certame de Relatos de Muller Matilde Bares – 1500 € #galego

Poderán participar homes e mulleres maiores de idade e residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Será libre, dentro da temática de muller. Non obstante, valorarase especialmente o tratamento da igualdade de
oportunidades entre homes e mulleres, a corresponsabilidade nas obrigas familiares e sociais e a prevención e eliminación da violencia de xénero.

As obras teñen que ser presentadas – ou enviadas por correo postal ou electrónico- ata o 25 de Novembro (2017).

O premio consiste nunha dotación económica de 1500 €.

Os relatos só se poderán presentar no idioma galego.

BASES COMPLETAS