Buscar por

II Premio de microrrelatos «Mulleres Progresistas»

Poderán participar todas as Mulleres que o desexen, de calquera nacionalidade ou cultura e maiores de 16 anos. Cada participante poderá presentar un máximo de 3 microrrelatos que deberán ir escritos en galego normativo.

O tema será libre, pero se valorarán espcialmente todos aqueles que traten e reflexionen sobre os distintos aspectos da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

1º Premio: 300 €, figura e diploma
2º Premio: 200 € e diploma
3º Premio: 100 € e diploma

O prazo de admisión para a recepción de traballos péchase ás 23:59 horas do 15 de novembro de 2013

Bases completas en la web Mulleres progresistas