Buscar por

37è Certamen literari en llengua catalana de Dones Foment

Podran participar-hi totes les persones a partir de 16 anys que ho desitgin. Cada autora o autor participant pot presentar únicament un treball.

Hauran de ser inèdits originals i es presentaran en fulls DIN-A4 numerats, amb lletra Arial, cos 12 i a doble espai. L’extensió no serà inferior a 1 pàgina ni superior a 3 pàgines.

Tots els originals s’han de trametre per correu electrònic.

La data límit de recepció d’originals és 15 febrer de 2018.

S’adjudicaran 2 premis:
Un Premi Assaig, dotat amb 200€
Un Premi Ficció, dotat amb 200€

BASES COMPLETAS

———————

Otros concursos literarios en catalán

Otros concursos literarios por email u online